admin

About admin

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far admin has created 6 blog entries.

Lesnicko – dřevařská komora ČR vítá a podporuje závěry jednání na Úřadu vlády

2018-06-04T13:15:01+00:004. 6. 2018|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: , , |

Na základě společného podnětu ministerstva zemědělství a opakované výzvy Agrární komory ČR proběhlo dne 31. 5. 2018 na Úřadu vlády první společné jednání ke kalamitní situaci v lesích. Jednání se osobně účastnil premiér vlády ČR, ministr zemědělství a ministr životního prostředí, dále zástupci ministerstev dopravy, vnitra, průmyslu a obchodu a financí. Přítomni byli kompetentní reprezentanti Asociace krajů, ČEZ, Českých drah, ČD Cargo, Správy železničních dopravních cest, ÚHÚL a profesních organizací zastupujících vlastníky lesů, podnikatele v lesnictví i dřevozpracovatele. Cílem společného jednání bylo bezodkladně přijmout potřebná opatření ke zmírnění dopadů probíhající kalamity v českých lesích. Z diskutovaných témat patřily k prioritním: Možnosti nahrazení chybějících výrobních kapacit při těžbě a asanaci kalamitního dříví Opatření k podpoře asanace kalamitního dříví [...]

Usnesení předsednictva Lesnicko-dřevařské komory ČR

2018-03-21T22:25:50+00:0021. 3. 2018|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: , , |

Předsednictvo LDK vyjadřuje znepokojení nad kalamitní situací ve středoevropském regionu po lokálních větrných poryvech během víkendu 16. - 18. 3. 2018. První odhady rozsahu nové kalamity v ČR se pohybují kolem 1,5 mil. m3, a to v podmínkách, kdy v sousedním Německu a Polsku dosud není zpracovaná živelná kalamita z předchozího období, která přesahuje objem 20 mil. m3. Všechny spádové zpracovatelské kapacity jsou přitom naplněné a nejsou schopny navýšit objem nasmlouvaných dodávek. Za této situace je nejrychlejším účinným opatřením zastavení úmyslných těžeb ve dřevině smrk a borovice u organizací zřizovaných státem, tedy u podniků státních lesů a národních parků prostřednictvím jejich zakladatelů MZe, MO a MŽP. Předsednictvo LDK zdvořile žádá ministra zemědělství, [...]

Doba dřevěná

2018-03-20T10:28:02+00:0020. 2. 2018|Kategorie: Projekty LDK|

Koncept celé kampaně navazoval na ukázkovou kampaň z r. 2016, kterou realizovala LDK v rámci projektu MZe „Komunikační strategie na podporu a propagaci využívání dřeva a výrobků ze dřeva“ a která představila značku Doba dřevěná.Stěžejními tématy kampaně z r. 2016 byly:Lesů v ČR přibýváI kácení je péče o lesVýchodiska kampaně 2017/2018Chceme lidem ukázat, že se staráme o lesy, že pod našimi rukami se lesy kvalitně rozrůstají, že to v nich „žije“Staráme se nejen o lesy, ale i vodní toky, turistické cesty a jsme i významný zaměstnavatelLesů a dřeva je dostatek a měli bychom ho více využívatNaším hlavním cílem je, aby naše lesy byly kvalitní a aby se rozrůstalyZvyšujeme lesnatost a díky tomu dáváme více [...]

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR

2018-02-23T22:21:49+00:0011. 4. 2016|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: |

K TZ Hnutí DUHA ze dne 6. 4. 2016 „Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR. Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu?“ Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) se seznámila s výše uvedenou TZ Hnutí DUHA a konstatuje, že zpráva obsahuje některé nepravdivé informace a dedukce. LDK věnuje problematice kůrovcové kalamity trvalou pozornost (viz její poslední únorová tisková zpráva), prostřednictvím svých odborníků jak z provozní praxe, tak i výzkumných institucí a má zájem na pravdivém informování odborné i laické veřejnosti v celé záležitosti. Proto vyjadřuje nesouhlas s některými pasážemi tiskové zprávy Hnutí Duha a upřesňuje je do pravdivého znění: [...]

Kůrovcová kalamita 2016

2018-02-23T22:18:52+00:0029. 2. 2016|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: |

V průběhu roku 2015 došlo vlivem působení nepříznivých faktorů, především pak extrémního vývoje počasí, k zřetelnému zhoršení stavu lesa a situace v ochraně lesa. Uvedené se prokázalo také prostřednictvím evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2015, doručená Lesní ochrannou službou z rozlohy cca 65 % výměry lesů v Česku, vykázala celkem 4,5 mil. m3 nahodilých těžeb. [...]

Lesnicko-dřevařská komora ČR spojuje lesníky a dřevaře

2018-02-23T22:20:04+00:003. 7. 2014|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: |

Dne 2. 7. 2014 proběhla v Kostelci n/Černými lesy za účasti prezidenta Agrární komory Ing. Miroslava Tomana 2. valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR, která do svých řad přijala další členy. Společnosti a sdružení soustředěné v LDK ČR hospodaří na více než 50 % lesních pozemků, obsluhují více než polovinu komplexních zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracovávají přes 54 %  dříví vytěženého v ČR. [...]