jirka

/Jiří Madron

About Jiří Madron

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Jiří Madron has created 3 blog entries.

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR

2018-02-23T22:21:49+00:00 11. 4. 2016|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: |

K TZ Hnutí DUHA ze dne 6. 4. 2016 „Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR. Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu?“ Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) se seznámila s výše uvedenou TZ Hnutí DUHA a konstatuje, že zpráva obsahuje některé nepravdivé informace a dedukce. LDK věnuje problematice kůrovcové kalamity trvalou pozornost (viz její poslední únorová tisková zpráva), prostřednictvím svých odborníků jak z provozní praxe, tak i výzkumných institucí a má zájem na pravdivém informování odborné i laické veřejnosti v celé záležitosti. Proto vyjadřuje nesouhlas s některými pasážemi tiskové zprávy Hnutí Duha a upřesňuje je do pravdivého znění: [...]

Kůrovcová kalamita 2016

2018-02-23T22:18:52+00:00 29. 2. 2016|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: |

V průběhu roku 2015 došlo vlivem působení nepříznivých faktorů, především pak extrémního vývoje počasí, k zřetelnému zhoršení stavu lesa a situace v ochraně lesa. Uvedené se prokázalo také prostřednictvím evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2015, doručená Lesní ochrannou službou z rozlohy cca 65 % výměry lesů v Česku, vykázala celkem 4,5 mil. m3 nahodilých těžeb. [...]

Lesnicko-dřevařská komora ČR spojuje lesníky a dřevaře

2018-02-23T22:20:04+00:00 3. 7. 2014|Kategorie: Tiskové zprávy|Štítky: |

Dne 2. 7. 2014 proběhla v Kostelci n/Černými lesy za účasti prezidenta Agrární komory Ing. Miroslava Tomana 2. valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR, která do svých řad přijala další členy. Společnosti a sdružení soustředěné v LDK ČR hospodaří na více než 50 % lesních pozemků, obsluhují více než polovinu komplexních zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracovávají přes 54 %  dříví vytěženého v ČR. [...]