Image Map

O KOMOŘE

Stanovy a jednací řád


Zápisy z valných hromad LDK ČR

 


Orgány LDK ČR 

Předsednictvo – složení:

Ivo Klimša – předseda

Libor Strakoš – místopředseda

Jan Téra

Zdeněk Musil

Andrea Pondělíčková


Dozorčí rada – složení:

Vladimír Veselý – předseda

František Vomočil

Josef Svoboda