LDK vznikla v r. 2013 s ambicí vytvořit jednotící platformu lesnicko-dřevařského sektoru a spojit zejména zájmové oborové organizace pod jeden subjekt, který se stane zastřešujícím reprezentantem lesnicko-dřevařských organizací a bude relevantním partnerem pro orgány veřejné správy, podnikatele, politickou reprezentaci i média.


Hlavní důvody vzniku LDK

  • Roztříštěnost zájmových oborových organizací v lesnictví a navazujících odvětvích,
  • stávající ekonomická situace v oboru a jeho postavení v rámci komplexního agrárního sektoru,
  • dlouhodobá absence zastřešující organizace hájící zájmy lesnicko-dřevařské obce v působnosti orgánů AK a vybudování pevného zázemí v odvětví  (viz Statut čl. 1 Agrární komory: „Posláním komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů“).