Základní dokumenty

Základní dokumenty 2018-03-21T13:08:14+00:00
Stáhnout

Stanovy Lesnicko-dřevařské komory

Aktuální platná verze ze dne 10. března 2016.
Stáhnout
Stáhnout

Jednací a volební řád

Jednací a volební řád je nedílnou součástí Stanov LDK ČR, schválených valnou hromadou dne 2. července 2014.
Stáhnout