Loading...
Home2018-03-21T22:34:54+00:00

Lesnicko-dřevařský sektor má nezastupitelnou roli pro rozvoj venkova

Jsme součástí Agrární komory ČR

POSLÁNÍ LESNICKO-DŘEVAŘSKÉ KOMORY

Prosazování a hájení klíčových zájmů tohoto odvětví bez ohledu na formu vlastnictví. Současně dlouhodobě usilujeme o zajištění ekonomické stability a zvýšení prestiže oboru, se základním principem jeho fungování a rozvoje.

Lesnicko-dřevařská komora je začleněna do struktur Agrární komory ČR, s aktivním zapojením zástupců do odborných komisí a přípravy legislativních návrhů zasahujících do lesnicko-dřevařského sektoru (např. v oblastech oborového školství, rozvoje venkova, dotační politiky aj.).

LDK zastřešuje nejvýznamnější subjekty v lesnictví a dřevařství

Chceme se stát plnohodnotným partnerem a zapojit se do jednání a diskusí o aktuálních problémech a koncepčních otázkách lesnicko-dřevařského sektoru vůči orgánům státní správy a samosprávy, bankovním institucím, médiím a široké veřejnosti.

HLAVNÍ ČINNOST

(Klikněte na název činnosti pro více informací.)

Identifikace, formulace a uplatňování společných zájmů sdružených právnických osob vůči orgánům veřejné správy, jakož i jiným subjektům, jejichž činnost souvisí s lesnicko-dřevařským sektorem.

Trvalé úsilí o vyvážené fungování oboru, zkvalitnění podnikatelského prostředí a dodržování etických zásad podnikání.

Podpora a aktivní účast na přípravě a oponentuře legislativních, regulačních a doporučujících opatření na úrovni státu a evropských orgánů.

Navazování a prohlubování spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu vztah, nebo navazují na jejich činnost.

K zamyšlení:

„Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.“
Konrad Adenauer

Tiskové zprávy

Vyjádření LDK k aktuálním tématům v lesnictví a dřevařství

Přihlaste se k odběru novinek z Lesnicko-dřevařské komory

Budete u zdroje informací

*povinná položka