Předsednictvo LDK vyjadřuje znepokojení nad kalamitní situací ve středoevropském regionu po lokálních větrných poryvech během víkendu 16. - 18. 3. 2018. První odhady rozsahu nové kalamity v ČR se pohybují kolem 1,5 mil. m3, a to v podmínkách, kdy v sousedním Německu a Polsku dosud není zpracovaná živelná kalamita z předchozího období, která přesahuje objem 20 mil. m3. Všechny spádové zpracovatelské kapacity jsou přitom naplněné a nejsou schopny navýšit objem nasmlouvaných dodávek.

Za této situace je nejrychlejším účinným opatřením zastavení úmyslných těžeb ve dřevině smrk a borovice u organizací zřizovaných státem, tedy u podniků státních lesů
a národních parků prostřednictvím jejich zakladatelů MZe, MO a MŽP. Předsednictvo LDK zdvořile žádá ministra zemědělství, aby ministerstvo z pozice zakladatele zastavilo úmyslné těžby smrku a borovice u státního podniku Lesy ČR, s.p., a současně vydalo obdobné doporučení i pro ostatní vlastníky lesů. Prostřednictvím ministra zemědělství žádáme ostatní ministry vlády ČR, aby stejná opatření přijali u svých rezortních organizací.

Ing. Ivo Klimša
předseda předsednictva LDK ČR