• 733 755 521
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality z EU

Komise dne 27/07/2021 zahájila zpětnou vazbu ke Změně ochranných opatření proti škůdcům rostlin. Jedná se o poskytování zpětné vazby k návrhu prováděcího nařízení, které Komise zveřejnila rovněž dne 27/07/2021. Prováděcí nařízení je dostupné pouze v angličtině. Připomínky je možné odesílat do 24/08/2021, dostupné zde

Komise dne 26/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k Integrovanému hospodaření s vodou – revidovaným seznamům látek znečišťujících povrchové a podzemní vody. Tato iniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody. Připomínky je možné odesílat do 01/11/2021, dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI: 

Léto 2021 – Předložení delegovaného aktu pro Taxonomii se zaměřením na zemědělský sektor
05-07/09/2021 – Neformální Rada pro zemědělství a rybářství
09-10/09/2021 – Schválení stanoviska k Farm to Fork v COMAGRI a COMENVI
13/09/2021 – Rada pro zemědělství a rybářství (tbc)
20-21/09/2021 – Schválení stanoviska COMENVI k strategii EU pro methan
Říjen 2021 – Schválení stanoviska k Farm to Fork v plénu EP
11-12/10/2021 – Rada pro zemědělství a rybářství
14-15/10/2021 – Konference Evropské komise k Farm to Fork
Říjen / Listopad 2021 – Schválení stanoviska EP k strategii EU pro methan v plénu EP
15-16/11/2021 – Rada pro zemědělství a rybářství
Prosinec 2021 – Předložení iniciativy pro uhlíkové zemědělství (tbc)
13-14/12/2021 – Rada pro zemědělství a rybářství
15/12/2022 – Vypršení licence na používání glyfosátu v EU


Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski v uplynulém týdnu na předsummitu OSN pro udržitelné potravinové systémy uvedl, že je Evropská Unie odhodlána stát se světovým lídrem v oblasti přesunu k udržitelné potravinové produkci. Přesunu k udržitelnosti by v EU měla napomoci Evropská zelená dohoda, strategie Farm to Fork, a strategie EU pro Biologickou rozmanitost, a to skrze radikální změny napříč celým dodavatelským řetězcem. Díky těmto změnám by se EU měla stát klimaticky neutrálním blokem. Evropské zemědělství by mělo i nadále zůstat přínosem pro společnost, zdrojem obživy pro zemědělce, přičemž bude více chránit životní prostředí. Wojciechowski zdůraznil, že plné udržitelnosti v EU není možné dosáhnout pouze posílením udržitelnosti v Evropské Unii, ale i posílením udržitelnosti v rámci obchodních dohod se třetími zeměmi. Na předsummit naváže řádný summit, který proběhne v New Yorku v termínu 22-24/09/2021. Zářijového summitu by se měl kromě Wojciechowskiho účastnit i výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides.


Evropské instituce se koncem června 2021 shodly na politickém znění dohody k reformované Společné zemědělské politice, koncem července proběhl poslední trialog, během kterého byla dohoda z politického znění přeložena do znění legislativního. Konečné znění textu zatím stále nebylo zveřejněno, slovinské předsednictví pracuje na finálním dočištění textu. Poté by mělo dojít k přeložení textu do všech oficiálních jazyků EU a k formálnímu schválení legislativního znění ze strany Evropského parlamentu a Rady. Pro některé technické prvky budou ze strany Komise ještě předloženy akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Členské státy musí do 01/01/2022 předložit návrhy strategických plánů, Komise poté bude mít šest měsíců na to, aby strategické plány posoudila a schválila. Komise bude při posuzování národních strategických plánů vyhodnocovat i to, zda národní plány přispívají k plnění cílů Evropské zelené dohody. Pokud navrhovaná opatření k plnění cílů nepovedou, Evropská komise bude mít právo požádat členské státy o přezkum návrhů. Komise rovněž v prosinci 2020 předložila pro každý z členských států set doporučení pro tvorbu národních strategických plánů, podle tehdejšího vyjádření Komise má jít o doporučení dobrovolná. Komise podle nejnovějšího vyjádření bude tato doporučení využívat při posuzování návrhů národních strategických plánů, doporučení budou Komisi sloužit jako referenční body.

Více informací zde.


Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2024 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.