• 733 755 521
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. září 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s dalšími rezorty spustilo PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC. Program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku.

Program KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC je určen:

 • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru
 • na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců, s řádným zápisem v obchodním rejstříku a vloženými účetními závěrkami do sbírky listin.

  Zaměstnavatel musí po dobu posledních 2 let svého podnikání reálně vyvíjet činnost následujícího typu:

  • podniká v oblasti výroby nebo poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru
  • podniká v zemědělské výrobě nebo v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu nebo
  • je výrobcem potravin nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny

  Do Programu nelze zařadit zaměstnavatele, který vykonává nebo v uplynulém 1 roce vykonával činnost zprostředkování zaměstnání nebo u kterého existuje nebo v uplynulém 1 roce existovalo personální spojení s agenturou práce zaměstnávající fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele

Uchazečům, zařazeným do programu, je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a jsou s přiděleným termínem osloveni příslušným zastupitelským úřadem.

Platnost zařazení do Programu:   1 rok
Doba vyřízení žádosti:   60 – 90 dnů. Žádosti v tomto Programu jsou administrovány v režimu správního řízení. Lhůty pro vyřízení žádostí neběží, nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

Na účast v Programu není právní nárok.

Další informace k programu PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

Úpravy výše minimální mzdy a zaručené mzdy od 1.1.2022

Na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb. dochází od 1. 1. 2022 ke změně výše minimální mzdy a minimální zaručené mzdy u všech volných pracovních míst, která jsou nabízena
a zveřejňována Úřadem práce ČR. Uvedené opatření úpravy výše zaručené mzdy se týká také Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kdy se jedná o výši 1,2 násobku zaručené mzdy.

Dle nařízení vlády č. 405/2021 nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Upozorňujeme, že v oblasti odměňování zaměstnanců platí zásada rovnosti v odměňování. Podle ustanovení § 110 odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se přitom rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je konaná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Z důvodu velkého množství volných pracovních míst zveřejněných v centrální evidenci volných pracovních míst Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR doporučuje všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají cizince prostřednictvím Programu Kvalifikovaný zaměstnanec, aby sami písemně kontaktovali místně příslušnou pobočku ÚP ČR a požádali o úpravu výše zaručené mzdy už před 1.1.2022.

Údaje a náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce volných pracovních míst v centrální evidenci. Účastník řízení o vydání zaměstnanecké karty bude tedy muset příslušnému správnímu orgánu doložit doklad prokazující změněnou výši mzdy.

K zařazení zaměstnavatele do Programu je nutné doložit:
Ke každé hromadné žádosti je kromě povinných příloh nutné doložit následující dokumenty:
Za vyřízení Vaší žádosti účtujeme poplatek za administrativní úkony:
Dotazy k programům

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2024 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.