• 733 755 521
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Mimořádné pracovní vízum

Program Mimořádné pracovní vízum

Aktualizováno 24.2.2022, 12:40
Pobytovou situaci na území České republiky v souvislosti s konfliktem není nutné řešit okamžitě.

Pokud vám končí pobytové oprávnění, které nelze dále prodloužit, na území můžete setrvat.

Vyčkejte prosím na další informace, budou zveřejněny na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Občané Ukrajiny, kteří mají biometrický pas, mohou do České republiky přicestovat bezvízově!


Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Od 1. prosince 2019 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dalšími rezorty spustilo program – MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM (schváleno vládou ČR dne 30. října 2019 formou nařízení vlády č. 291/1999 Sb.).

Program MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM je určený:

 • pro pracovníky z Ukrajiny
 • pro sektory zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • pro pracovníky vybraných kvalifikací zařazených na pozicích podle hlavních tříd podle CZ-ISCO 5-9
 • pro zaměstnavatele, jejíchž činnost spadá do oddílů ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
  • 1.01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
  • 2.02 Lesnictví a těžba dřeva
  • 3.10 Výroba potravinářských výrobků, nebo
  • 4.11 Výroba nápojů

Zaměstnavatelem žadatele o mimořádné pracovní vízum nesmí být agentura práce. Při posuzování o zařazení do Programu jsou všechny agentury práce automaticky vyřazeny.

Platnost programu:   do 31. prosince 2022
Délka pobytového titulu:   maximálně 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně)
Doba vyřízení žádosti:   cca 90 dnů dle aktuálního stavu

Na účast v Programu není právní nárok.

Na základě novely nařízení vlády č. 291/2019 Sb. dochází od 1. července 2021 ke změně podání žádostí o mimořádná pracovní víza, a to ze Zastupitelského úřadu u ČR v Kyjevě na Generální konzulát ČR ve Lvově – více informací:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/ekonomicka-migrace/mimoradne-pracovni-vizum-pro-zemedelstvi/program-mimoradne-pracovni-vizum-pro.html

Další informace k programu MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM

K zařazení zaměstnavatele do Programu je nutné doložit:

K zařazení zaměstnavatele do Programu je nutné doložit:

 • Řádně vyplněnou žádost o zařazení do programu – Formulář žádosti ZDE
 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiného registru (ne starší než 3 měsíce)
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce)
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce)
 • Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném na veřejném zdravotním pojištění
 • Čestné prohlášení o tom, že: Formulář čestného prohlášení ZDE
  • se zaměstnaným cizincem uzavírá pracovní poměr v délce mezi 3 a 12 měsíci
  • v období 2 let nebyla zaměstnavateli uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za nelegální práce nebo porušení povinností vyplívajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
 • V případě hromadné žádosti (od 10 pracovníků) musí zaměstnavatel doložit i vyjádření zastupitelstva obce a projednat svůj záměr se zástupci zaměstnanců
Způsob realizace:
Za vyřízení Vaší žádosti účtujeme poplatek za administrativní úkony:
Více informací o Programu Mimořádné pracovní vízum naleznete v přílohách:
Dotazy k programům

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2024 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.